Wstawiać br
dla obniżenia tytułu - dla wszystkich stron obu WERSJI językowych

H1 - article title

druk ikonka drukarki

H2 - subheadings

H3 - incidental headings

H4 - incidental headings

H5 - footnotes (przypisy)
H6 - author's imię
rozmiar div-d2 - i położenie div-a tu bez obrazka

Autor tekstu

sru tu tutu na "m0"

"m1 - quoted paragraph ryba highlighting with other text"

m2 - words highlighting to make them stand out

"m3 -quoted paragraph highlighting on its own"

m4 - in line "quoted words highlighting"

m5 - normal text within quoted highlighted paragraphs


m7 - tekst na czarnym tle

* czerwona gwiazdka w formularzu

p class:wiad z wcięciem od brzegu z text-indent 30px

normalny tekst p bez wcięcia od brzegu i bez word-spacing:2px/

 podkreślenie

 lista z kropkątekst brązowy #993300

W yróżniona pierwsza litera span class="lit" wygląda to w ten sposób

treść nagłówka - Nasz komentarz lub początek tekstu pogrubienie - strong

Czcionka linku do dalszego tekstu - strony

The doraźne powiększenie słowa the - span style="font-size:large"

Tutaj jest pusty div width:80%;;height:50px do zakonczenia strony zamiast wielokrotnego użycia znacznika p albo br

Tutaj jest też pusty div - height:70px