H1 - article title

druk

H2 - subheadings

H3 - incidental headings

H4 - incidental headings

H5 - footnotes (przypisy)
H6 - author's imię
Autor tekstu h6 class="aut"

sru tu tutu na "m0"


"m1 - quoted paragraph ryba highlighting with other text" ??

m2 - words highlighting to make them stand out + podświetlenie linków

"m3 - quoted paragraph highlighting on its own"

/ span class m4/- in line "quoted words highlighting" "quoted words highlighting""quoted words highlighting" "quoted words highlighting" "quoted words highlighting"

m5 - normal text within quoted highlighted paragraphs


m6 z książką i p class:nag dla treści

* czerwona gwiazdka w formularzu

m7 - tło do oddzielenia kartek na stronie

normalny tekst p bez wcięcia od brzegu i bez word-spacing:2px/

p class:wiad / font-family:Helvetica,Verdana,sans-serif;word-spacing:2px;text-indent:30px / z wcięciem od brzegu - text-indent 30px

p class=list / margin:20px 0 5px 60px;
text-indent:10px;
background:url(graphics/pebble70.png) no-repeat;
padding-left:15px;font:14px/110% Helvetica,Verdana,sans-serif /


  • formatowanie ul / list-style-image:url(../graphics/pebble70.png);width:90%;
    margin-left:40px;font:16px Helvetica,sans-serif / dopracować !
  • oryginalne formatowanie listy

tekst brązowy #993300

W yróżniona pierwsza litera span class="lit" wygląda to w ten sposób

treść nagłówka - Nasz komentarz lub początek tekstu pogrubienie - strong

The doraźne /font size:x-large/ powiększenie albo pomniejszenie- /small/ słowa

Tutaj jest /class: pusty/ div width:80% - height:40px do zakonczenia strony zamiast wielokrotnego użycia znacznika p albo br - bez koloru tłaTutaj jest też pusty div - height:70px width:80%