strzelecki-uj

Poznań 1988
Poznań 1984
Gdynia 2000