Otrzymano wraz z płytą …

okładka Poznań 1984 Gdynia 2000 Poznań1988

Click below and … / Kliknij poniżej i …
_Back to_ … /  _Powrót do_