Otrzymano wraz z płytą...

okładka Poznań1988 Poznań 1984 Gdynia 2000

Click below and.../ Kliknij poniżej i...
_Back to_ ... /  _Powrót do_ ...