wstazka

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
że dnia 24 kwietnia 2013
odszedł z naszego grona
zamieszkały w Melbourne


Lech Paszkowski


historyk, wielki patriota polski

Był wspaniałym i wielkim człowiekiem
który położył ogromne zasługi w popularyzacji dokonań podróżnika i odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego, z podkreśleniem jego pozycji i roli jaką odegrał we wczesnej historii Australii.

W osobie śp. Lecha Paszkowskiego żegnamy kogoś, kto całym swoim życiem służył ludziom i troszczył się o wspólne dobro polonii australijskiej.
    Pozostanie też na zawsze w naszej pamięci jako Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia.

Cześć Jego pamięci

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Mt Kosciuszko Inc.
Perth - Australia / Bydgoszcz - 2013