Mt Kosciuszko Incorporated
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności.


Marzec 2003

Mt Kosciuszko Inc zaczęło działać jako niesformalizowana grupka ludzi w kwietniu 2001 roku.
Wtedy nawiązano pierwsze kontakty i zaczęła się rozwijać korespondencja nt. podjęcia zorganizowanej działalności dotyczącej promowania zasług i podnoszenia prestiżu Polaków w Australii i na świecie.

W 2001 roku:

W 2002 roku

W 2003 roku (pierwszy kwartał):


Struktura Mt Kosciuszko Inc. (2003)

W toku działalności ukształtowała się „trójstopniowa” struktura organizacji:

Cele działalności:

Szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy o


Kierunki działalności i dotychczasowe wyniki:

Stan finansów

Obecnie (2003) zerowy.
W dotychczasowej działalności (od kwietnia 2001 do końca marca 2003) uzyskaliśmy przychody z imprez i od sponsorów w wysokości ok.  $1505 (AU$).

Wydatki wyniosły:
Na materiały biurowe i korespondencję:   $AUD 484
Na druk materiałów reklamowych:     $AUD 109
Inne (koszta balu, loterii, książek itp.) :   $AUD 918

Za Zarząd Anna Habryn
Prezes