Mt Kosciuszko Inc.
założenia działalności Stowarzyszenia

druk

szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy o:

życiu podróżnika i odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego, z podkreśleniem roli, jaką odegrał i jego pozycji we wczesnej historii Australii;

odkryciach Strzeleckiego i jego zasługach dla nauki;

wkładzie Strzeleckiego do współczesnego pojmowania społeczeństwa i sprawiedliwości społecznej.

inspirowanie publikacji, sztuk i scenariuszy, m.in. serialu telewizyjnego i filmu fabularnego o Pawle Edmundzie Strzeleckim.

zainteresowanie pisarzy, producentów i twórców filmowych takimi właśnie projektami filmów dla telewizji.

popieranie szerokiej dystrybucji dzieł sztuki i publikacji związanych ze Strzeleckim.

działanie propagujące powyższe cele przez środki masowego przekazu oraz internet, przez odczyty, wystawy itp.

powołanie grupy inicjatywnej, której zadaniem będzie wyłonienie stałego zespołu osób mogących doprowadzić do urzeczywistnienia następnego naszego wielkiego zamierzenia:
budowy Muzeum P. E. Strzeleckiego w Australii.
Zgromadziłoby ono wszelkie dostępne materiały archiwalne w formie materialnej i multimedialnej prezentacji.

zbieranie i pozyskiwanie funduszy na powyższą działalność poprzez składki członkowskie i imprezy dochodowe oraz od sponsorów.


Jeżeli ktoś ma pomysł dotyczący innych możliwych form naszej działalności, prosimy o wiadomość mailem na adresy podane w dziale Kontakt