Mt Kosciuszko Inc. - witaj na stronie internetowej

Znajdziesz tu materiał faktograficzny związany ze zdobyciem
Góry Kościuszko najwyższego szczytu Australii, jak również z jej zdobywcą
Sir Pawłem Edmundem de Strzeleckim.

pol v. desk v. eng desk
cyfracyfracyfracyfracyfracyfra