Paul E. Strzelecki - obelisk w Newcastle - galeria

Tablica Strzeleckiego z czarnego marmuru w Newcastle odsłonięta na Shepherds Hill sponsorowana przez polską społeczność Newcastle w 1991 roku.
Projekt został sfinansowany przez Newcastle City Council. Towarzystwo Historyczne również dało pewną dotację na ten cel.

Na zaproszenie Newcastle City Council pomnik odsłonił Konsul Generalny RP dr Grzegorz Pieńkowski.

1
2
3

Zamknij