strzelecki-uj

Poznań 1988 k1
Poznań 1984
Gdynia 2000