Informacja-skan książki z biblioteki UJ w Krakowie

Skan (na płycie CD) książki związanej z Pawłem E. Strzeleckim nadesłałała nam na naszą prośbę biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przekazaliśmy dla Kustosza biblioteki stosowne podziękowanie.

Biblioteka UJ

   _Back_ to… / _Powrót_ do…

strzelecki - uj