Australijski medal Pawła E. Strzeleckiego

Wojciech Pietranik - australijski rzeźbiarz
projektant monet i medalier [*notka]


Adam Kuźnicki

Poniżej prezentujemy jeden z kilku ciekawszych medali wykonanych przez Pana Wojciecha Pietranika w Australii, a znajdujących się w zbiorach Adama Kuźnickiego.
Więcej informacji o zbiorze medali p. A. Kuźnickiego można przeczytać na stronie 5 w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych nr.158 z 2020 r. _link tutaj_ (plik .pdf).

W roku 1997 z inicjatywy Pana Witolda Łukasiaka, powstał pomysł utworzenia medalu z okazji dwusetnej rocznicy urodzin polskiego odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego. Wykonanie tego obiektu zlecono właśnie Panu Wojtkowi Pietranikowi. Koszta produkcji pokryło całkowicie Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej.

Muzeum i Archiwum Polskie w Australii powstało w 1991 roku z inicjatywy wielu osób, które dostrzegły znaczenie gromadzenia i przechowywania materiałów historycznych,obrazujących i odzwierciedlających życie indywidualne i wspólnotowe polskich emigrantów mieszkających w Australii.
Organizacja została zarejestrowana w 1992 roku.

Poniżej dwie wersje medalu wybitego przez Pana Stanisława Tokarskiego, na 200-lecie urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego z 1997 roku, według projektu Wojciecha Pietranika.
Medale powstały w jego prywatnym studio i przy współpracy z Panem Stanisławem Tokarskim, który wybijał te obiekty tradycyjnymi metodami w swoim prywatnym warsztacie, na posiadanych przez niego urządzeniach metalurgicznych.

Medal Strzeleckiego w tombaku

Po prawej Powyżej - Medal z tombaku wybity przez Pana Stanisława Tokarskiego, na 200-lecie urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego z 1997 roku.

Awers: Portret Pawła Edmunda Strzeleckiego. W otoku przy krawędzi umieszczono napis: „200th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF Sir PAUL E. STRZELECKI”, poniżej niego w drugiej linii kolejny napis „FEDERAL COUNCIL OF POLISH ASSOCIATIONS IN AUSTRALIA”. Po bokach postaci odkrywcy dwie daty, pierwsza od lewej 1797 jako data urodzin, po prawej kolejna data 1997 jako rocznica jego urodzin. Na prawej klapie ubioru Strzeleckiego podpis artystyczny autora i data wykonania „WPiet’07”.

Rewers: Emblemat Muzeum i Archiwum Polskiego w Australii. W górnej części otoku umieszczono napis: „POLISH MUSEUM & ARCHIVES IN AUSTRALIA INC”.

Przedstawiony medal ma średnicę 50 mm, waży 62 gramy, wybity w tombaku, został zaprojektowany przez artystę Wojciecha Pietranika i wydany w bardzo małym okolicznościowym nakładzie na rocznicę urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego.


Okolicznościowy medal ten został wybity również w miedzi i srebrze. Medale miedziane oraz te wybite w tombaku były sprzedawane w cenie 35 dolarów australijskich, a wykonane ze srebra po 100 dolarów australijskich.
Dwa srebrne medale zostały pozłocone. Jeden z takich złoconych medali został przekazany ówczesnemu premierowi Stanu Victoria - Jeffowi Kennethowi.

Strzelecki w miedzi

Po lewejPowyżej Medal ø 50 mm z miedzi wybity przez Pana Stanisława Tokarskiego, na 200-lecie urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego z 1997 roku. Projektował Pan Wojciech Pietranik.

 Wojciech Pietranik - notka biograficzna   _Do góry_

Wojciech Pietranik urodził się w 1950 roku w Gdańsku.
W roku 1985 wyemigrował na stałe do Australii, i zamieszkał na stałe w stolicy Australii, Kanberze.
W trakcie jednego z wywiadów powiedział:
Mam obywatelstwo tego kraju i Polski. Jeśli ktoś przyszedł na świat w Gdańsku, to będzie zawsze Polakiem, ale Australia jest moją drugą ojczyzną

W 1989 roku podjął pracę w Royal Australian Mint in Canberra, czyli w Królewskiej Australijskiej Mennicy w Kanberze na stanowisku projektanta monet i medali.

Otrzymał w roku 1992 stypendium Churchilla „Churchill Fellowship Award” aby studiować w znanej Szkole Sztuki Medalierskiej „Scuola dell’Arte della Medaglia” w Rzymie, która znajduje się przy Mennicy La Zecca.
Jest wieloletnim członkiem FIDEM (Federation Internationale de la Medaille d’Art).
Wojciech Pietranik jest autorem wielu medali oraz monet obiegowych wydanych w Australii.
Jego największym osiągnięciem pozostaje zaprojektowanie medalu olimpijskiego na olimpiadę w Sydney 2000.