Mt Kosciuszko Inc. - Biuletyn - rok 2013

Drodzy Członkowie i Sympatycy.

Wydarzenia związane z działalnością naszego Stowarzyszenia zamieszczone w naszym Biuletynie za 2013 rok są uzupełniane na bieżąco.
Podzielone są one na następujące działy: „Australia”; „Polska” oraz „Inne wiadomości”
Zapraszamy też wszystkich, którzy posiadają interesujące informacje na temat P. E Strzeleckiego lub góry Kosciuszko, do nadsyłania (choćby kopii) tychże materiałów na adres mailowy podany w dziale „Kontakt”

Wiadomości z Australii


 Wydarzenia roku 2013 

Rok 2013 zaznaczył się na początku dwoma smutnymi wydarzeniami

Stowarzyszenie Mt Kosciuszko Inc. z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że 24.IV.2013 r. zmarł w Melbourne Pan Lech Paszkowski, historyk, wielki patriota polski i wielki człowiek.
Był niestrudzonym badaczem, który położył wielkie zasługi w popularyzacji dokonań P. E. Strzeleckiego, wytrwałym popularyzatorem jego życiorysu oraz honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia.
Cześć Jego pamięci.


Członkowie i sympatycy Mt Kosciuszko Inc. składają kondolencje oraz wyrazy współczucia założycielce naszego Stowarzyszenia p. Annie Habryn, która na początku czerwca br. straciła swoją Matkę.


Zapraszamy do przejrzenia innych artykułów i stron z naszej witryny.


Wiadomości z Polski


 Wydarzenia roku 2013 

kropka W styczniu podlaski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przesłał do naszego przedstawiciela mail z prośbą o udostęnienie informacji o naszym Stowarzyszeniu celem umieszczenia o nas wzmianki w Informatorze - Kalendarzu Polonijnym na 2013.
14 marca otrzymałem egzemplarz takiego kalendarza.
Sprawdź _tutaj_ jak wygląda informator-kalendarz 2013 „Wspólnoty Polskiej”.

kropkaOd ubiegłego roku z Muzeum Polskich Podróżników w Toruniu (p. M. Nierzwicka) trwała korespondencja dotycząca przygotowywanej ekspozycji tegoż muzeum opisującej dokonania polskich podróżników i odkrywców, w tym także P. E. Strzeleckiego.
P. Leliwa udostępnił posiadane przez siebie materiały, które znalazły się na planszy poświęconej P. E Strzeleckiemu.
Wystawę z udziałem znanej podróżniczki E. Dzikowskiej i prezydenta m. Torunia otwarto 24 stycznia.

kropkaW dniu 29 kwietnia 2013 wicedyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim p. Anna Jankowska przesłała do nas następującej treści e-mail:
(…) Zobowiązałam się przedstawić Panu krótką relację z konkursu plastycznego, który przeprowadziliśmy w naszej szkole, poświęonego podróżom i dokonaniom Edmunda Strzeleckiego.
Nauczyciele najpierw przeprowadzali zajęcia wśród uczniów klas IV - VI, według scenariusza opracowanego przez nauczycielkę historii i plastyki.
Miały one na celu zapoznać uczniów z postacią polskiego odkrywcy. Następnie ogłosiliśmy konkurs, uczniowie wykonali ponad sto prac, wyłoniliśmy zwycięców i podsumowaliśmy dorobek konkursowy.
Z pewnością w atrakcyjnej formie uczniowie mieli okazję do bliższego poznania osoby i dokonań Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Postaramy się wkrótce wysłać zdjęcia wybranych prac (…)

Dziękujemy bardzo. Jak widać szkolna wizyta naszego przedstawiciela w Polsce z roku 2011 była bardzo inspirująca.

Zapraszamy do przejrzenia innych artykułów i stron z naszej witryny.


Inne wydarzenia roku 2013


 Inne wydarzenia roku 2013 

Ukazujący się w Australii „Tygodnik Polski” zamieścił 20 marca artykuł W. Łukasiaka pt: „Strzeleckiego Sędziny na sprzedaż”. Autor wykorzystał w nim fotografie wykonane przez p. Z. Leliwa.

Cały tekst dostępny jest pod _pod tym_ linkiem.

Zapraszamy do przejrzenia innych artykułów i stron z naszej witryny.

Prosimy o uwagi oraz komentarze do Biuletynu Mt Kosciuszko Inc. na niżej podane adresy email:

E-Mail do Sekretarza anna.habryn@mtkosciuszko.org.au Anna Habryn

E-mail do Polskianna.habryn@mtkosciuszko.wp.pl Mt Kosciuszko Inc. - PL albo zamieszczenie swoich uwag w naszym shout-boxie.

Dziękujemy.