Biuletyn Mt Kosciuszko Inc.
Grudzień 2006

Od Prezesa

Drodzy Członkowie i Sympatycy!

Na zebraniu ogólnym w dniu 6 sierpnia 2006 na wniosek Anny Habryn nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Mt Kosciuszko Inc.
Główne funkcje objęli:

 • Adam DzięciołPrezes
 • Anna HabrynSekretarz
 • Karol Niemasik  Skarbnik
 • Jadwiga Niemasik i Ludwik Komorowski zostali członkami nowego Zarządu.

Bardzo bym chciał podziękować Ance Habryn za jej nieustającą pracę w sprawie Góry Kościuszki i w szerzeniu wiadomości o dziełach Strzeleckiego w Australii, jako nasza pierwsza prezeska, i w dalszym ciągu. Dzięki tej pracy społeczność Australii ogólnie, i nie tylko polskiego pochodzenia, ma większą wiedzę o nazwie Góry Kościuszki i o dziełach Strzeleckiego w tym kraju. Osobiście chciałbym też podziękować wszystkim członkom Zarządu i sympatykom za ich pracę w tym roku.

Jesteśmy małą organizacją, ale jednak nasze cele znajdują poparcie na wschodnim wybrzeżu Australii. Niestety, najwięcej poparcia mamy od osób prywatnych, ale dzięki technologii, mamy członków i sympatyków także poza granicami tego kraju.

W tym Biuletynie jest fragment e-maila, który dostaliśmy z ZHP (Związku Harcerstwa Polskiego) w Australii. Cieszę się że zainteresowała się naszą pracą polska organizacja na wschodnim wybrzeżu, gdzie, jak wiemy, są ślady Strzeleckiego. Mam nadzieję że w przyszłym roku więcej osób, zwłaszcza na Wschodzie, zainteresuje się pracą na rzecz utrzymania nazwy „Kosciuszko” dla najwyższego szczytu w Australii i nad popularyzowaniem historii działania Strzeleckiego w tym kraju.

Materiały i dokumenty

Informujemy naszych członków, że powiększają się dostępne nam źródła informacji o Strzeleckim. Członkowie Zarządu Mt Kosciuszko Inc. zakupili prywatnie dwie książki:

 • Wacława Słabczyńskiego: Paweł Edmund Strzelecki, podróże i badania (archiwalny egzemplarz z dedykacją autora dla australijskiego biografa Strzeleckiego, Rawsona) zakupiony został przez Adama Dzięcioła;
 • Nancy Cato: North West by South, gdzie Strzelecki występuje jako jedna z postaci (recenzja z tej książki, pióra W. Łukasiaka, znajduje się na _tej naszej _ stronie) - jest w tej chwili w posiadaniu Jadwigi i Karola Niemasików z Perth.

Natomiast Zdzisław Leliwa z Bydgoszczy w wyniku swoich poszukiwań otrzymał wiadomość od polskiego wydawcy zbioru pism Strzeleckiego:

„Szanowny Panie,
Udało nam się odszukać archiwalną książkę Strzeleckiego. Została już skserowana i zamierzamy ją wysłać do Państwa w najbliższym czasie. Uprzejma prośba o informacje, na jaki adres ma być wysłana kserokopia książki. Czekamy na informacje i serdecznie pozdrawiamy
Z poważaniem
Anna Raiter - Rosinska
Wydawnictwo Naukowe PWN”

Czekamy więc na obiecaną kserokopię żal nam tylko, że nie rozpatruje się wznowienia wyboru pism Strzeleckiego, wydanego przez PWN w 1960 roku pod redakcją Wacława Słabczyńskiego, bo o tę książkę właśnie chodzi.

W internecie.

Nasza strona rozwija się. Administruje nią teraz Zdzisław Leliwa, który objął stanowisko naszego „Ambasadora w Internecie”.
Warto od czasu do czasu sprawdzić co pojawiło się na naszej stronie nowego!

Sprawdzajcie też linki, są one już nie tylko na stronie w wersji polskiej, ale i na anglojęzycznej też.

Kolejny link do naszej strony zamieścił Robert Remisz z Warszawy na stronie  _www.albumwypraw.waw.pl

Wprowadziliśmy też absolutnie niezbęne poprawki do biografii Strzeleckiego na stronie  _www.wikipedia.pl._

Zachęcamy do obejrzenia.

Puls Polonii przypomniał swoim czytelnikom wiersz o Strzeleckim:

STRZELECKI
braz
For Manning Clark

And so Strzelecki set out from Hannibal
McArthur's station, leaving the girls behind
In Sydney.
– All night the Nacki washed my mind Like willow roots in water.
– From the Geehi wall
The party climbed Mt Townsend through a whole
Avalanche of wild flowers only to find
The south peak topped it
– much like one in Poland
Called Kosciuszko, Strzelecki claimed. The Pole
Scaled it alone, and when a cloud came down
Shutting the alpine vastness in a room
With his brief triumph, Strzelecki picked the bloom
Of one of those rare snow flowers sprung from stone
Remembering Adyna Turno and her love,
And joined the others happily enough.

From:
Alan E. J. Andrews
„Kosciuszko. The Mountain in History”
Tabletop Press O’Connor Canberra 1991.

Ostatnie wydarzenia.

Organizatorzy pobytu w Australii polskiej delegacji parlamentarnej poprosili nas o zorganizowanie w Canberrze prelekcji o P. E. Strzeleckim i Górze Kosciuszki dla polskich senatorów w dniu 9 października 2006.

Niestety, 25 września przyjazd delegacji odwołano. Otrzymaliśmy wyjaśnienie organizatorów stwierdzające:
… Apparently the political situation in Poland has become unstable and they cannot travel because there will be a vote that they must be there for.

Wystawa Paweł Edmund Strzelecki” w klubie Cracovia w ramach „Dni Polskich” w dniach 7 - 8 października obejrzana została przez sporą liczbę zwiedzających.

Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wystawy.
Byli to (oprócz członków zarządu: Anny Habryn, Adama Dzięcioła oraz Karola i Jadwigi Niemasików):

 • Krystyna Łyszkowicz – koncepcja plastyczna wystawy;
 • Monika Tomala – napis tytułowy;
 • Anna Solon – bela materiału podarowana na dekorację;
 • Grażyna Werchowiecki – udział w przygotowaniu „Wielkiej Księgi” pt. „Strzelecki i Polonia w Australii”;
 • Anna i Waldek Gontaszewscy – pomoc organizacyjna oraz nowe ulotki;
 • Halina Gutowska – dyżur na wystawie.

Wystawa o Strzeleckim jest własnością Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w Melbourne.
Wykonana została w 1997 roku przez Zdzisława Derwińskiego, Ryszarda Grażewskiego i Witolda Łukasiaka.

W Pulsie Polonii zamieszczona została relacja z wystawy _„ Kosciuszko – Hero of Nations” _ w Ashfield.
Wystawa ta została przygotowana na wniosek Ambasady RP w Canberrze przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Krąży ona po miastach Australii, w przyszłym roku powinna trafić i do Perth.

W Ashfield rozszerzono tę wystawę m.in. o elementy wiążące postać Kościuszki z Australią i historię nadania nazwy Górze Kościuszki przez Strzeleckiego. Została tam również pokazana nasza „Wielka Księga” zawierająca historię dokonań Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz historię działań australijskiej Polonii na rzecz popularyzacji jego pamięci.
Wystawę poprzedziły dwa konkursy dla dzieci: na pracę plastyczną związaną z Kościuszką oraz na przemówienie otwierające wystawę.
W uroczystości otwarcia wystawy wziął udział Alan Andrews, autor książki o Górze Kościuszki, były też ballady i pokaz slide’ów o życiu Strzeleckiego. Cenne było wciągniecie do udziału szerokiej publiczności poprzez szukanie eksponatów.

Organizatorką wystawy, która odniosła duży sukces, była Joanna Kazmirowicz z Sydney, doświadczona i rzutka działaczka polonijna, nasza nowa członkini.

Witamy w naszym gronie!

Ashfield W połowie października utworzona została w Sydney grupa założycielska Muzeum im. Strzeleckiego. Podczas wystawy w Ashfield ogłoszono informację o powstaniu komitetu budowy muzeum Strzeleckiego. Projekt takiego muzeum popierają władze Snowy River Shire Council. Toczą się rozmowy nt. powiązania tego projektu z będącym już w początkowym stadium realizacji projektem muzeum historycznego regionu Jindabyne.
W Jindabyne powinna znajdować się jako stały element ekspozycji wielka (7,5x1,5 metra) mapa geologiczna NSW i Tasmanii własnoręcznie narysowana przez Pawła E. Strzeleckiego i eksponowana w Londynie w 1845 roku po raz pierwszy i ostatni.
Leszek Strzelecki z Cooma (jako autor pomysłu uczynienia z tej mapy centralnego punktu ekspozycji muzealnej w Jindabyne) stara się o poparcie miejscowych polityków dla sprawy sprowadzenia tej mapy do Australii.

W skład grupy założycielskiej Muzeum weszli:
Joanna Kazmirowicz, Anna Habryn, Adam Dzięcioł, Leszek Strzelecki, Ernestyna Skuriat, Jerzy Maciejak”

Dalszą część Biuletynu Mt Kosciuszko Inc można przejrzeć _tutaj _