Lech Paszkowski


Z przygnębieniem
przyjęliśmy wiadomość
że dnia 24 kwietnia 2013
odszedł z naszego grona
zamieszkały w MelbourneLech Krzysztof Paszkowski
1919 - 2013


historyk, wielki polski patriota.

Był wspaniałym i szanowanym człowiekiem
który położył ogromne zasługi w popularyzacji dokonań podróżnika i odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego, podkreślając jego pozycję w świecie nauki oraz rolę jaką odegrał we wczesnej historii Australii.

W osobie śp. Lecha Paszkowskiego żegnamy kogoś, kto całym swoim życiem służył ludziom i troszczył się o wspólne dobro Polonii australijskiej. Poprzez swoją pracę naukową i pisarską działał na rzecz prestiżu Polski i Polonii w Australii.

Pozostanie też na zawsze w naszej pamięci jako Honorowy Patron naszego Stowarzyszenia.


Cześć Jego pamięci

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Mt Kosciuszko Inc.
Perth - Australia / Bydgoszcz - 2013.