Witold Łukasiak


Pogrążeni w smutku i z przygnębieniem
przyjęliśmy wiadomość
że dnia 9 marca 2022
odszedł z naszego grona
zamieszkały w MelbourneWitold Zbigniew Łukasiak
1938 - 2022


będący ekspertem w sprawach związanych z Pawłem E. Strzeleckim
publicysta, pisarz,
przyjaciel i bliski współpracownik śp. Lecha Paszkowskiego.

Wspaniały człowiek, osoba z zasługami dla Polonii Australijskiej.
Popularyzator dokonań podróżnika i odkrywcy Pawła E. Strzeleckiego
- podkreślał jego pozycję w świecie nauki oraz rolę jaką odegrał we wczesnej historii Australii.

Witold ŁukasiakNiezależny felietonista i dziennikarz. W swoich wielu artykułach na łamach nie tylko „Tygodnika Polskiego„ (Melbourne) bronił osiągnięć Strzleckiego oraz nazwy góry Mt Kosciuszko przed powtarzającymi się próbami zmiany.

Cześć Jego pamięci

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Mt Kosciuszko Inc.
Perth - Australia / Bydgoszcz - 2022.