Z okazji 130 Rocznicy śmierci
Sir Pawła E. de Strzeleckiego

Napisała Joanna Kucyper

mont-braz

Gdzie jesteś
Sir Pawle Edmundzie de Strzelecki?
Czy tam gdzie serce Twoje spoczywa w Głuszynie?
A może w ponurym, pochmurnym nastroju w Londynie?

A może w Irlandii, gdzie klęsce
się przyjrzałeś i ludzkiej biedzie?
A może w Królewskim Towarzystwie
Geograficznym znaleźlibyśmy Ciebie?

A może nadal przemierzasz te dalekie, obce krainy
Z daleka od Ojczyzny i ukochanej Adyny ?
A może wracasz do Australii
i spoglądasz z Góry Kościuszko?
Gdzie przecież skalna ścieżka Ciebie pamięta
i usłany białymi kwiatami stok.

Sydney 6 październik 2003