nasze logo


Mt Kosciuszko Incorporated
- specjalne podziękowania

Stowarzyszenie Mt Kosciuszko Inc. pragnie w sposób szczególny podziękować wszystkim tym, którzy poprzez swoją pracę i poświęcenie chwili własnego czasu przyczyniają się do tego, że idea którą propagujemy staje się coraz bardziej znana.

Na stronie tej zamieszczać będziemy podziękowania osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność.

Kliknij i sprawdź zawartość „podświetlenia ”.
Nie martw się! Linki otwierają się w nowym oknie - widok tej strony nie zostanie przerwany.

Ambasada RP w Dublinie zorganizowała ciekawą wystawę dotyczącą działalności Pawła E. Strzeleckiego w czasie klęski Wielkiego Głodu jaki panował w Irlandii w latach 1845—1849. Ekspozycję otwarto w dniu 8 maja (2019 r.) w bibliotece Royal Irish Academy - Dublin.

Na naszą prośbę p. Nikola Sękowska-Moroney (zajmująca się sprawami kultury, nauki i kontaktów z przedstawicielami mediów) z Ambasady RP w Dublinie przesłała do naszego archiwum w Polsce kilka egzemplarzy katalogu i folderów  cos2 cos2 cos2 reklamowych wystawy (w j. angielskim), oraz katalogu w j. polskim.

Dziękujemy.

Dnia 12 listopada 2017 roku w czasie pobytu naszego przedstawiciela w Warszawie u pana Witolda Łukasiaka, przybyłego z Australii pasjonata wszelkich spraw związanych z Pawłem E. Strzeleckim, otrzymaliśmy do naszego polskiego archiwum „Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej Vol.6 - Melbourne 2015”.
(Komitet red.: Piotr B. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert)

W „Roczniku…” na stronie 85 znajduje się tekst (w j. ang) słuchowiska radiowego pt.: „Strzelecki” napisanego w 1933 r. przez Władysława Ad. Noskowskiego.
Tekst przypisami - opartymi na faktach historycznych - opatrzył Witold Łukasiak.
Zobacz okładkę Rocznika oraz dedykację  cos2 cos2 Witolda Łukasiaka.
Władysław Adam Noskowski — w latach 1933-1945 honorowy konsul generalny RP w Australii i Nowej Zelandii.

Dziękujemy.

W sierpniu 2013 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie cenny dar - antykwaryczne egzemplarze dwóch książek:
Wacław Słabczyński „Paweł Edmund Strzelecki: Pisma wybrane” pod red W. Słabczyńskiego; PWN Warszawa 1960;
- oraz -
Wacław Słabczyński: „Paweł Edmund Strzelecki” PWN Warszawa 1957.

Dziękujemy bardzo pani Wiesławie Wiśniewskiej oraz panu Ryszardowi Tomczykowi z czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie im. Józefa Wybickiego, dzięki uprzejmości których te cenne archiwalne opracowania trafiły teraz też do naszych zbiorów.

Stowarzyszenie nasze dzięki uprzejmości wielu osób, m.in:
p. Bożeny Pawłowskiej – Kilanowski, p. Agaty Kalinowskiej-Bouvy, oraz dyrektora Biblioteki Kórnickiej prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego znalazło się w posiadaniu cyfrowej jakości fotokopii
3 listów Pawła E. Strzeleckiego które przekazał tejże Bibliotece p. Stanisław Rostworowski z Warszawy.
Zobacz  cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos2jak wyglądają oryginalne listy Pawła E. Strzeleckiego.
Ostatni - w oryginale, 2 stronicowy list umieszczony został za stroną tytułową książki „Physical Description of New S. Wales” podpisany jest przez STRZELECKI i nie pochodzi z tej kolekcji.

Osobne - szczególne podziękowania składamy Pani Agacie Kalinowskiej-Bouvy za wspaniałą i rzetelną pracę włożoną w tłumaczenie z języka francuskiego na język polski tychże listów.
Relację z jej pracy można przeczytać tutaj - kliknij 


Dnia 8 marca 2010 roku na zamku Kórnickim nasz przedstawiciel odebrał płytę CD zawierającą te fotokopie, a take przekazał podziękowanie  naszego Stowarzyszenia dla dyrektora Biblioteki.

Dziękujemy.

WStudio Reklamy „OP” w Bydgoszczy zaprojektowano oraz wykonano  a dnia 9 października 2009r. przekazano naszemu przedstawicielowi w Polsce „banner” (w wersji polskiej i angielskiej) reklamowy naszego Stowarzyszenia.
Dzięki niemu jesteśmy w stanie bardziej zaakcentować naszą obecność przy okazji wystaw oraz różnych imprez okolicznościowych.

Dziękujemy.

Stowarzyszenie Mt Kosciuszko Inc. serdecznie dziękuje Dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (a w szczególności pani Katarzynie Skurczyńskiej-Garwolińskiej) za zaproszenie  na obchody Jubileuszu 90-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (14 maja 2009) połączone z odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci Pawła Edmunda Strzeleckiego i nazwaniem Jego imieniem głównej sali wystawowej Państwowego Muzeum Geologicznego.

Zobacz galerię  zdjęć.

ribbon-blackLech Paszkowski z Melbourne
Członek Honorowy Stowarzyszenia Mt Kosciuszko Inc. dziennikarz, pisarz, autor wielu cennych publikacji o Pawle E. Strzeleckim, zarówno po polsku jak i w języku angielskim m.in. monograficznej książki o Pawle E. Strzeleckim:
„Sir Paul Edmund de Strzelecki - Reflections of his life”
przekazał do naszego archiwum w lipcu 2004r. kilkanaście egzemplarzy (z autografem Autora) niedostępnej już na rynku
(wydanej w 1980 r w Melbourne) książki :
„Social Background of Sir Paul Strzelecki and Joseph Conrad”.


W 2011 roku nasz przedstawiciel w Polsce podczas pobytu w Australii otrzymał w Melbourne z rąk p. Lecha Paszkowskiego jego książkę pt.: „Sir Paul Edmund de Strzelecki. Reflections on his life” z osobistą  odręczną dedykacją Autora. cos2

Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie na naszą prośbę _odszukało  cos2 i wykonało kserokopię (wydanej w 1960 r.) książki W. Słabczyńskiego „Paweł Edmund Strzelecki - Pisma wybrane ”, którą przekazało nam w dniu 25.I. 2007.

Dziękujemy.

Zdzisław Leliwa oraz Stowarzyszenie Mt Kosciuszko Inc. pragną podziękować Panu prof. Lechowi Trzeciakowskiemu z Instytutu Historii UAM w Poznaniu za przekazanie  w dniu 29.III.2007 dysku CD z zamieszczonym w Kronice Miasta Poznania (KMP 1997/2) opracowaniem pod tytułem:
„Paweł Edmund Strzelecki - Osobowość wielkiego odkrywcy”.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - posiadająca prawa do dysponowania tą publikacją - dzięki uprzejmości Dyrektora Biblioteki dr Artura Jazdona - przekazała naszemu Stowarzyszeniu w dniu 7.VIII.2007 dysk CD zawierający zeskanowany egzemplarz książki (wydanej w Londynie w 1943 r. z okazji 70 rocznicy śmierci Pawła E. Strzeleckiego) pod tytułem:

„Life of Sir Paul Edmund Strzelecki; Polish scientist, explorer and philanthropist 1796 - 1873; with foreword by Bruce S. M., introduction by Shane Leslie”.


Przesyłką z dnia 7.IX.2007 otrzymaliśmy też:
„Paweł Edmund Strzelecki” Society of Unity with Poles Abroad „Polonia”. Poznan Branch, Edward Raczynski Municipal Public Library Poznań 1988 - (skan na dysku CD)
oraz broszurę
Z Wielkopolski w świat” Marii Paradowskiej i Jolanty Bagińskiej-Mleczak - Poznań 1984.


W dniu 2.XI.2007 z Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM otrzymaliśmy także dysk CD zawierający skan książki Bogdana J. Kwiatkowskiego:
„Piotr i Paweł Edmund Strzeleccy: pomyłki, sprostowania, uzupełnienia i rozszerzenia” Gdynia 2000.

Zobacz strony tytułowe  wymienionych książek.


Dziękujemy  bardzo panu Kustoszowi dr Arturowi Jazdonowi, oraz pracownikom Pracowni Mikrofilmowania i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, za przesłane książki.

Bibliothecae Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis …
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk przysłał nam w dniu 3 listopada 2007 list, z którym Biblioteka przekazała nam opracowanie  (w postaci skanu na płycie CD) wieczoru pamięci jaki odbył się 15 listopada 1973 r. z okazji stulecia śmierci Pawła E. Strzeleckiego.

Mt Kosciuszko Inc. dziękuje  za zrealizowanie naszej prośby.