Paweł E. Strzelecki - 150. rocznica śmierci.

Wydarzenia z obchodów roku Strzeleckiego - 2023


W ramach dzielenia się wiedzą dotyczcą Roku Strzeleckiego udostępniamy dwa artykuły otrzymane od KHI.

Tradycyjni Kustosze Góry Kościuszki
śladami Strzeleckiego po Polsce.

W poniedziałek 22-go maja 2023 r. powróciła z Polski dziesięcioosobowa delegacja reprezentująca Tradycyjnych Kustoszy Góry Kosciuszki z plemienia Monero-Ngarigo, a piszący ten raport, Andrzej Kozek, reprezentował inicjatora i organizatora tego tournee, polonijną organizację Kosciuszko Heritage Inc.
Czytaj też dalej - poniżej obrazka

Śladami Strzeleckiego po Polsce Monero-Ngarigo


Jeśli chcesz przeczytać całość, - stuknij, kliknij obrazek powyżej - artykuł w pliku .pdf (1.6 MB - 9 str.)

Monero-Ngarigo było reprezentowane przez starszyznę plemienną (eldersów) Aunty Iris White oraz Uncle Gnubluma Johna Dixona, którym towarzyszył chór Djinama Yiliga dyrygowany przez Cheryl Davison-Overton.
Okazją było celebrowanie Roku Strzeleckiego 2023 ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej.

Jeśli chcesz przeczytać całość, - stuknij, kliknij obrazek po lewej - artykuł w pliku .pdf (1.6 MB - 9 str.)

Tournee zostało objęte honorowym patronatem J. E. Ambasadora Australii w Polsce Lloyda Davida Hargreave’a Brodricka, a zakończyło się przyjęciem delegacji przez Sekretarza Stanu d/s Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP ministra Wojciecha Kolarskiego.



150 lat później - 2023 - Rok Pawła E. Strzeleckiego

Rok Strzeleckiego 2023

W lipcu 2022 r. Sejm RP ustanowił 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Jeśli chcesz przeczytać całość, - stuknij, kliknij obrazek powyżej - artykuł w pliku .pdf (550 kB - 9 str.)

Uchwała sejmowa przypomina, że był on nie tylko wybitnym badaczem, podróżnikiem, odkrywcą, ale też filantropem, działaczem społecznym i pierwszym Polakiem, który okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach naukowych.
Wszędzie w trakcie podróży prowadził badania geologiczne i publikował informacje o swych odkryciach.
Jeśli chcesz przeczytać całość, - stuknij, kliknij obrazek po prawej - artykuł w pliku .pdf (550 kB - 9 str.)

Rocznicowe uroczystości stwarzają wspaniałą okazję do utrwalenia wizerunku Polonii jako społeczności otwartej na wzajemne zrozumienie i współpracę z innymi mniejszościami wielokulturowej Australii, zwłaszcza z Aborygenami z plemienia Monero-Ngarigo, tradycyjnymi kustoszami Góry Kościuszki.


fajs