Wynik ankiety zamieszczonej w
„The West Australian”

W styczniu 2005 roku redakcja „The West Australian” zorganizowała ankietę telefoniczną, której zadaniem było przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców Australii dotyczącego zmiany nazwy Góry Kościuszko.
Pełną dokumentację prasową sondażu można przejrzeć w _ angielskiej _ wersji strony.
Przytaczamy tutaj tłumaczenie jednej z informacji zamieszczonej w „The West Australian” w dniu 18 stycznia 2005r.

Artykuł z WA

Mieszkańcy Zachodniej Australii zdecydowanie odrzucili sugestie nadania najwyższemu szczytowi Australii, Górze Kościuszko, dodatkowej aborygeńskiej nazwy.
W telefonicznej ankiecie przeprowadzonej przez gazetę „The West Australian” 93 procent (2237 dzwoniących) opowiedziało się przeciwko temu pomysłowi.

Propozycja nadania podwójnej nazwy miejscom ważnym dla aborygeńskiej ludności, została zasugerowana w projekcie planu zagospodarowania terenu Parku Narodowego Kosciuszko i została poparta przez George’a Martin’a, burmistrza miasta Tumbarumba w Nowej Południowej Walii, który ma połowę tego szczytu na swoim terytorium.

Niektórzy zwolennicy projektu podwójnego nazewnictwa wskazują, że lokalne grupy aborygeńskie miały własne nazwy dla szczytu, na przykład: Tar-gan-gil lub Mun-yang.

Ale przeciwnicy propozycji, w tym Alan E. J. Edwards (pomyłka dziennikarska - właściwe nazwisko autora brzmi Alan E. J. Andrews - Z. L.) autor książki:
 „Kosciuszko: A Mountain in History” 
twierdzą, że szczyt wcale nie był ważny dla ludności aborygeńskiej.

„Dla Aborygenów, to było tylko bardzo zimne miejsce zbierania się owadów (ćmy)”
napisał Edwards (Andrews) w liście z 2001 r do NSW Geogreaphical Names Board.

Polskich Australijczyków zdenerwowała ta propozycja i zażądali, by góra nosiła tylko nazwę nadaną przez polskiego odkrywcę Sir Pawła Edmunda de Strzeleckiego w 1840 roku.

Odkrywca nazwał 2228-metrowy szczyt imieniem polskiego generała Tadeusza Kościuszki.
Anna Habryn, mieszkanka Huntingdale i założycielka grupy prowadzącej stronę internetową poświęconą historii góry powiedziała, że telefoniczna ankieta pokazała, że jest duże poparcie społeczne dla pozostawienia pojedynczej nazwy.

„Jeśli opozycja jest tak silna przeciwko zmienieniu nazwy, jak oni teraz mogą to zrobić” - powiedziała.

Ale pan Martin stwierdził, że ta ankieta nie zniechęci do go dalszych starań o dodanie aborygeńskiej nazwy do aktualnej nazwy góry.