Literatura niektórych artykułów
z naszej strony internetowej

246

[1] Andrews Alan E. J. — „Kosciusko - The Mountain in History” - Tabletop Press O'Connor, Canberra 1991;

[2] Dowd B. T. — „The Cartography of Mount Kosciusko” - Royal Australian Historical Society Journal an Proceeding, Vol. 26, Part 1, 1940;

[3] J. Chudzikowska, J. Jaster — „Ludzie wielkiej przygody” - Warszawa 1955;

[4] Clews H.P.G. — „Strzelecki's Ascent of Mount Kosciusko 1840” - Melbourne 1973;

[5] Gautrat J. — „Dictionnaire de la montagne” - 1970

[6] Paszkowski L. — „Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940” - Melbourne 1962;

[7] Paszkowski L. — „Sir Edmund de Strzelecki” - Arcadia, Melbourne 1997;

[8] Strzelecki Paul E. — „The 1840 Report on a Journey form Yass Plains to the Australian Alps and Gippsland to Westerport” Appendix C of Sir George Despatch to Lord Russell, Secretary of State - 28 September 1840, House of Lords, Sessional Papers 1841 (85);

[9] Strzelecki Paul E. — „Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land” - London, Longman 1845;

[10] Wolanowski L. — „Poczta do Nigdy Nigdy” - Warszawa 1978;

[11] Fragmenty dziennika McArthura odnalezione w latach trzydziestych - (stanowią załącznik do opracowania H.P.G. Clewsa - [4] );

 

_Powrót_ Historia nazwy - kontrowersje

_Powrót_ Zdobycie góry - zdobycie Mt Kosciuszko

_Powrót_ Dzień dzisiejszy - Kosciuszko National Park